พิธีปิดโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 31 มกราคม 2563
🌄 ช่วงเช้า
– กิจกรรมพัฒนา 3 ขุมพลังชีวิต
– กิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร
– บรรยาย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พร้อมแบ่งกลุ่มวางแผน/นำเสนอ โดยพระอาจารย์สายชล ขันติธัมโม เป็นวิทยากร
☀️ ช่วงบ่าย
– นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมแปลงปฏิบัติ, ฐานเรียนรู้ พบปะพูดคุยผู้เข้าอบรม พร้อมมอบหมายภารกิจ และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ
—————————
โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)