รวมพลังคนสร้าง โคก หนอง นา ณ เมืองละโว้ วันที่ 2

ศพช.นครราชสีมา รวมพลังคนสร้าง โคก หนอง นา ณ เมืองละโว้ วันที่ 2 นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายนางสาวรุ่งนภา อุปมา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมงานรวมกิจกรรม รวมพล คนสร้างโคก หนอง นา ตอน “มีป่า มีน้ำ มีกิน” ครั้งที่ 1 นำทัพพลิกฟื้นผืนแผ่นดินโดย อาจารย์ไตรภพ โครตวงษา (อ.เข้ม) ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) และคุณโจน จันได โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง สร้างคลองไส้ไก่ เรียนรู้การห่มดินและการใส่ปุ๋ยแห้งชาม น้ำชาม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบกาณ์
ณ วัลลภาฟาร์ม ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)