เอามื้อ ปันแฮง พี่น้องโคก หนอง นา ณ เมืองพญาแล

เอามื้อ ปันแฮง พี่น้องโคก หนอง นา ณ เมืองพญาแล
25 ก.พ. 63
นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมหิ้วปีนโต เอามื้อสามัคคี เรียนรู้การห่อมะม่วง เพื่อรักษาคุณภาพ และเพิ่ผลผลิต การทำแซนวิชอาหารปลาจากไม้ไผ่ ฟางข้าว มูลสัตว์ ต้นกล้วย การปลูกและดูแลกล้วย ล้อมวงทานข้าว และสรุปงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติชัยภูมิ และผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นางบุญยิ่งเทศน้อย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและให้คำแนะนำ กำลังใจ แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
ณ ไร่ใยวิเศษ แปลงนายปราโมทย์ ใยโนนตาด 45 ม.15 บ้านหนองอุดม ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)