เตรียมพร้อม สำหรับความมั่นคง ทางอาหารเห็ดจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

🚩เตรียมพร้อม สำหรับความมั่นคง ทางอาหารเห็ดจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา 🍄🍄🍄
🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา
————————
วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ทำก้อนเชื้อเห็ด 🍄รอบที่ 3 จากฐานการฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติ ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ช่วยกันทดลองทำและฝึกปฏิบัติ นำมาสู่การขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารสำหรับบุคลากรในศูนย์ฯและผู้ที่สนใจบริเวณรอบศูนย์ฯ ซึ่งคาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ออกมาให้ ทุกคนได้ชิมกันอย่างแน่นอน

(Visited 1 times, 1 visits today)