โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ พัฒนากรและพัฒนาการอำเภอ สมัครใจอบรมจำนวน 50 คน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)