โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน หลักสูตร “ทุนพอดี 4.0” 

โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน หลักสูตร “ทุนพอดี 4.0”

ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562   กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจากจังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน  30 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)