ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาถาวร ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)