ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)