จัดเตรียมฐานคนหัวเห็ด และฐานคนรักษ์แม่ธรณี เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมฐานคนหัวเห็ด และฐานคนรักษ์แม่ธรณี เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
—————————

(Visited 1 times, 1 visits today)