ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์โดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบพื้นที่ทำ โคก หนอง นา

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจตรีนิติธร ธรรมโชติ รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจหนองบุญมาก นำโดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบพื้นที่ทำ โคก หนอง นา ในโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)