คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสพจ.มหาสารคาม และสพอ.นาเชือก ร่วมกิจกรรมเอามื้อเอาแรง

ศพช.นครราชสีมา>>วันที่ 13 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา มอบหมาย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสพจ.มหาสารคาม และสพอ.นาเชือก ร่วมกิจกรรมเอามื้อเอาแรงกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ของคุณรุ่งริ่ง และตำรวจจิตอาสาพระราชทาน 904 รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน กิจกรรมประกอบด้วย ห่มดิน ขุดคลองไส้ไก่ หลุมขนมครก แซนวิชปลา และฐานเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ ณ โคกหนองนาบ้านเฮา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)