ประชุมเตรียมความพร้อม และสำรวจพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อจัดอบรมหลักสูตร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 17 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพระอาจารย์สายชล ขันติธัมโม วัดหนองสองห้อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และนางณัชชานันท์ รัตนะดำรงชัย คณะทำงานศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และสำรวจพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อจัดอบรมหลักสูตร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)