“พร้อมแล้ว !!”การอบรมโคก หนอง นา โมเดล

“พร้อมแล้ว !!”การอบรมโคก หนอง นา โมเดล
ศพช.นครราชสีมา>> วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ข้าราชการ พนักงานราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมประชุมเตรียมความพร้อมและ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (ผู้ช่วย) จำนวน 2 ราย กล่าวแนะนำตัว คือ นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายสุวรรณ มัควรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)