ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

🌳 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก.. 🌳
3 พฤศจิกายน 2563 : 🏡 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมกันปลูกไม้ผล (มะกอกน้ำ ทุเรียน น้อยหน่า) และกำจัดวัชพืช บนหัวคันนาทองคำ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศพช.โคราช

(Visited 1 times, 1 visits today)