การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2563

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา
————————
👉 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสถานที่เพื่อร่วมทำกิจกรรม #SaveKorat ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 โดยศพช.นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
🏡 ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
————————

(Visited 1 times, 1 visits today)