กิจกรรม ” SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา “

ศพช.นครราชสีมา >>
————————————————
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : ศพช.นครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมทำกิจกรรม ” SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ”
… โดยนายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันผลิตจุลินทรีย์บอล น้ำยาอเนกประสงค์ และแพ็คของบริจาคเพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)