ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม ” SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา “

ศพช.นครราชสีมา >>
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น. นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และผญ.อ้อย จากเครือข่ายฯลุ่มน้ำป่าสัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม ” SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ”
…ในการนี้ อ.เข้ม นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)