เอามื้อสามัคคี ศพช.นม.

“ เอามื้อสามัคคี ศพช.นม. ”
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. : ศพช.นครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ นำโดย อ.เข้ม ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยกิจกรรม ประกอบด้วย
(>)ขุดคลองไส้ไก่
(>)ห่มดิน
(>)ใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชาม
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)