SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

“ SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ศพช.นครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมจัดกิจกรรม
SAVE KORAT นำโดย อ.เข้ม ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
(>)ลงพื้นที่มอบของบริจาค จำนวน 190 ชุด
(>)สาธิตการทำจุลินทรีย์บอล
(>)สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์
(>)สำรวจพื้นที่เป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟู
มีผู้ข้าร่วม จำนวน 130 ครัวเรือน ณ หมู่ 1 บ้านห้วย หมู่ 2 บ้านศรีษะกระบือ หมู่ 3 บ้านสำลายใต้ และหมู่ 5 บ้านสำลายเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)