ประชุมสรุปปิดตรวจ ของตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา
————————
👉 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสรุปข้อตรวจพบ พร้อมคณะตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการปิดตรวจ
🏡 ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
————————

(Visited 1 times, 1 visits today)