นำเสนอหลักสูตรการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 6 กันยายน  2564

——————————–

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New normal  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อนำเสนอหลักสูตรการฝึกอาชีพของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  6-7 กันยายน 2564  พร้อมรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

ณ  ห้องประชุมสารภี 3  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

 

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#โคกหนองนา

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)