สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน

 

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 7 กันยายน  2564

——————————–

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ทดสอบระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อเตรียมใช้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) และการดำเนินการประเมินบุคคลผลงานและความเหมาะสม กับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 8 กันยายน 2564

การนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเตรียมซ้อม ห้องสอบจริง โดยมี นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

 

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#โคกหนองนา

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)