สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อสอบตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 8 กันยายน  2564

——————————–

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประเมินความรู้ความสามารถฯ  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้ารับการประเมินฯ  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสอบ  นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการ  ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

 

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#โคกหนองนา

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)