อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 5 ตุลาคม 2564
——————————–
นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายเทอดศักดิ์ โสดาทิพย์ อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์
ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และพื้นที่ โคก หนอง นา ศพช.นครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)