ท่านวิไลวรรณ ไกรโสดา อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบพันธุ์ไก่ดำภูพาน สายเลือด พช.

ศพช.นครราชสีมา

——————————–

>> เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2564  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับความกรุณาจาก ท่านวิไลวรรณ ไกรโสดา อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

มอบพันธุ์ไก่ดำภูพาน สายเลือด พช. เพื่อเลี้ยงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และขยายพันธุ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจ

ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)