ร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
——————————–
นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับดำเนินกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการ ในไตรมาสที่ 1-4 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
… การนี้ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)