ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ดำเนินการปลูกอ้อยคั้นน้ำ พันธุ์อ้อยกู้โลก

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 6 ตุลาคม  2564

——————————–

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ดำเนินการปลูกอ้อยคั้นน้ำ “พันธุ์อ้อยกู้โลก”

ที่ได้รับความกรุณา จากคุณกล้าจน จงใจจน พร้อมคณะเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  และEarth Safe มอบให้ศูนย์ฯ

เพื่อปลูกสำหรับขยายพันธุ์ และผลิตน้ำอ้อย ภายในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)