โมเดล 30 ตารางวา ศพช. นม.

“ โมเดล 30 ตารางวา ศพช. นม. ”
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
——————————–
นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทีมมดงาน ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงดูแลพื้นที่ โมเดล 30 ตารางวา ศพช.นม. ด้วยการกำจัดวัชพืชรอบแปลง และดูแล บำรุงรักษา โดยรอบบริเวณแปลง
เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการฝึกอบรม และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นแหล่งคลังอาหารบนดิน กินได้ มีผักสวนครัวปลอดสารพิษรับประทานได้ตลอดทั้งปี
ณ พื้นที่ โมเดล 30 ตารางวา ศพช.นม. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

 

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
#โมเดล 30 ตารางวา ศพช.นม.
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)