ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

“ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.

——————————–

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินงานฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กลุ่มเป้าหมาย จากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  666 คน 33 จุดดำเนินการ

โดยกำหนดดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564  จำนวน  17 จุดดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 จำนวน 16 จุดดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

 

 

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)