ศพช.นครราชสีมา ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

“ศพช.นครราชสีมา ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย”

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

——————————–

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

… โดย นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นด้านต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน

… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด  หัวหน้างานฝ่ายอำนวยการ สิบตำรวจโทสุริยา บุญเรือง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้แทนจากงานวิชาการ เข้าร่วมรับชมและรับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting

ณ ห้องประชุมสารภี 4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

 

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)