ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ศูนย์ฯ

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
——————————–
นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ และทีมมดงาน ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ศูนย์ฯ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด และติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)