ขับเคลื่อนงานวิจัย ประจำปี 2565

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมประชุมแผนดำเนินงานโครงการ Pre-research Learning : ก้าวแรกสู่งานวิจัย กิจกรรม Pre-Adjustment : ปรับความรู้ สู่แนวเดียวกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย นำโดย นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้แนะนำแนวทางกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำวิจัยเบื้องต้นผ่านระบบ ให้แก่บุคลากรศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย ประจำปี 2565  ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)