เตรียมความพร้อมกับโครงการสร้างทีมนวัตรกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศพช.นครราชสีมา

วันที่ 4 มกราคม 2565

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมวางแผนค้นหาประเด็นและคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างทีมนวัตรกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lap) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมนวัตรกรรมภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพื่อพัฒนารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)