ประชุมเตรียมความพร้อม เดินหน้าขับเคลื่อนงาน

ประชุมเตรียมความพร้อม เดินหน้าขับเคลื่อนงาน

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดชัยภูมิ ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ประจำปี 2565 ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที่ วางแผนการดำเนินงาน กำกับติดตาม แบ่งคน แบ่งงาน

ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#บ้านพอเพียงโมเดล 30 ตารางวา ศพช.นครราชสีมา
#SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)