เกษตรธรรมชาติ  “ บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา ”

เกษตรธรรมชาติ  “ บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา ”

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 22 กันยายน 2565

สืบสานงานของพ่อต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ในรูปแบบเกษตรธรรมชาติ  MOA ภายใต้แนวคิด “บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา” เริ่มเพาะปลูกพืชพันธุ์ลงผืนดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ฤดูกาลที่ 3 พัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ คลังอาหารแหล่งผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ  พร้อมกับบ่อกบ…

… ผ่านไปแล้ว 184 วัน กับการมองดูพืชพันธุ์เจริญงอกงามสดใส พร้อมกับการเป็นคลังอาหารบนดิน  และการเจริญเติบโตของพันธุ์กบ สมกับการใส่ใจ บำรุงดูแล ของทีม ศพช.นครราชสีมา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แหล่งผักอินทรีย์ ให้กับชาวศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา คลังอาหารบนดิน กินได้ พร้อมแบ่งปันพันธุ์พืชผักสวนครัวผู้มาเยี่ยมเยียน อีกทั้งยังเป็นแหล่งฐานการเรียนรู้ “ บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา ” สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในพื้นที่

ณ ฐานการเรียนรู้ “บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#อพ.สธ.
#บ้านพอเพียงโมเดล 30 ตารางวา ศพช.นครราชสีมา
#SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)