เหลียวหลัง แลหน้า โครงการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

เหลียวหลัง แลหน้า โครงการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศพช.นครราชสีมา  >> วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น.

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  ณ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา กำหนดประเด็นปัญหา หรือ Pain Point ของจังหวัดในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดมหานครชัยบุรินทร์ จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ นำเสนอและคัดเลือกเพื่อเตรียมการพัฒนาตามโครงการนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน(Government Innovation Lab : Gov Lab) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ณ ห้องประชุมสารภี 4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

# 130 กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.นครราชสีมา
#Gov Lab
#Khoknongna
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)