ต้อนรับสมาชิกใหม่ แม่วัวได้คลอดลูกเป็นเพศเมีย

ต้อนรับสมาชิกใหม่

ศพช.นครราชสีมา  >> วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  มาช่วยผสมทียมวัวเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ และเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04.00 น. แม่วัว 1 ตัว ได้คลอดลูกเป็นเพศเมีย จำนวน 1 ตัว ปัจจุบันศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มีวัวรวม จำนวนทั้งสิ้น 4 ตัว และมีแม่วัวท้องแก่ อีก 1 ตัว ที่รอคลอดอีกเร็วๆ นี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์วัวภายในศูนย์ฯ และยังเป็นการเพิ่มปริมาณปุ๋ยทางธรรมชาติเพื่อใช้ในการบำรุงพืชผักสวนครัว ต้นไม้ ภายในศูนย์ฯ ต่อไป

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

# 130 กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.นครราชสีมา
#Khoknongna
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)