ทีมพี่เลี้ยงตามติดชีวิตแม่วัวและลูกน้อยอย่างใกล้ชิด

ทีมพี่เลี้ยงตามติดชีวิตแม่วัวและลูกน้อยอย่างใกล้ชิด
ศพช.นครราชสีมา  >> วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายให้ ทีมมดงาน ดูแลวัวของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 4 ตัว โดยเน้นให้ดูแลแม่วัว และลูกน้อย อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งบำรุงแม่วัวและลูกน้อยให้แข็งแรง  วันนี้ลูกวัวน้อยสามารถกินนมแม่ และยืนได้เองแล้ว

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

# 130 กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.นครราชสีมา
#Khoknongna
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)