ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ ศพช.นครราชสีมา

ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ ศพช.นครราชสีมา

>> วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สานพลังความต่อเนื่อง โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เริ่มเพาะปลูกพืชพันธุ์ผักสวนครัวลงผืนดิน ประกอบด้วย โหระพา แมงลัก กระเพราแดง ผักกาดหอม คื่นฉ่าย เรดคอส ซัมเมอร์ ผักชีลาว ผักชีใบมน หอมแบ่ง หอมแดง ผักกาดหอม กระหล่ำปลี ถั่วพูฝักม่วง และผักกาดกวางตุ้ง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผลิบานเป็นต้นกล้าผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แหล่งผักสวนครัวปลอดสารพิษให้กับชาวศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา  อีกทั้งยังเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผักสวนครัว ให้ผู้สนใจนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายผลสู่ชุมชน ต่อไป

ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

# 130 กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.นครราชสีมา
#Khoknongna
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)