ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนงาน ศพช.นครราชสีมา  

ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนงาน ศพช.นครราชสีมา

>> วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น.

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน และผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566 สถาบันการพัฒนาชุมชน เตรียมพร้อมการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน 365 วัน ปี พ.ศ. 2566  ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมสารภี 4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

# 130 กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.นครราชสีมา
#Khoknongna
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)