พช. ใสสะอาด

มิติที่ 1     มิติที่ 2    มิติที่ 3    มิติที่ 4    มิติที่ 5

>> หนังสือการแจ้งแนวทางโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

>> ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)