กิจกรรมการนำเสนอสื่อประกวดการฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รางวัลชมเชย)

👉 รับมอบรางวัลผลโหวตคลิปวิดีโอ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชนกิจกรรมที่ 3 การนำเสนอสื่อประกวดการฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3.1 การนำเสนอและประกวดสื่อวีดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรม
ผลงานของ : นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด : ศพช.นครราชสีมา
ชื่อคลิปวีดีโอ : ความสุขของคุณอยู่ที่ไหน
แนวคิดในการผลิตคลิปวีดีโอ : สร้างแรงบันดาลใจในการตามฝัน/สร้างความสุขด้วยการการปลูกผักกินเอง
Link คลิปวิดีโอ : https://youtu.be/kwnf98zWFfE

(Visited 1 times, 1 visits today)