การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ ” (DCAST)

การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ และกิจกรรมการจัด Workshop การจัดทำแผนดำเนินงานพื้นที่อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด จากแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดตามการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)