เรื่องเล่าเร้าพลัง EP02 เรื่อง “ ทำงานสตรีง่ายง่าย… ไม่ยาก ” โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เรื่องเล่าเร้าพลัง EP02 เรื่อง “ ทำงานสตรีง่ายง่าย… ไม่ยาก ”

ตามโครงการ KM Challenge ระดับบุคคล ประเภทองค์ความรู้ดีเด่น “เรื่องเล่าเร้าพลัง” ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 การพัฒนาองค์ความรู้ดีเด่น ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ คลิปวิดีทัศน์ และPodcast EP02 เรื่อง “ ทำงานสตรีง่ายง่าย… ไม่ยาก ” โดยนางสาวธีรานุช สิงหวศิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)