กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 13 ตุลาคม 2563
————————
เวลา 7.00 น. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย
> พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สวนสาธารณะหลวงปู่คง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
> พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)