พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประสพโชค ชุมทัพวงษ์ บิดาของนางปริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา 

ศพช.นครราชสีมา >> เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2564

——————————–

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประสพโชค ชุมทัพวงษ์ บิดาของนางปริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

พร้อมกันนี้ นายธนวัฒน์  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้ด้วย

ณ วัดใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)