ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ศพช.นครราชสีมา วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีฯ

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศพช.นครราชสีมา
#SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)