ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา >>
————————————————
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา อุปมา ผช.ผอ.ศพช.นครราชสีมา นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
————————————————

(Visited 1 times, 1 visits today)