โคราช Kick Off “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียมไปพลิกฟื้นแผ่นดินตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล”

โคราช Kick Off “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียมไปพลิกฟื้นแผ่นดินตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 2 มี.ค.63
นางวิไลวรรณ ไกรโสดารองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา และคณะเจ้าที่ ร่วมกิจกรรม หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อถือจอบเสียมพลิกฟื้นแผ่นดิน โดยร่วมทำกิจกรรม
– ห่มดิน สวนฝรั่ง แปลงรวมของหมู่บ้าน ในพื้นที่ 8 ไร่
– ขุดลอกคลองไส้ไก่
– ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างริมคลองส่งน้ำ
เวลา 12:00 น.ได้ร่วมกันรับประทานอาหารจากปิ่นโตที่แต่ละคนเตรียมมาและร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล” ทางรอดของเกษตรกรไทย โดย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และนายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสูง ม.4
(-)โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นาโมเดล จาก 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รวม 362 คน
ในการนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมปลูกต้นพยูง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนาบัว สวนมะพร้าวน้ำหอม และบ้านต้นไม้
ณ บ้านโพนสูง ม.4 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)