พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 13 ตุลาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 13 ตุลาคม 2565

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์และสารเณร จำนวน 89 รูป

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565
โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีฯ

ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศพช.นครราชสีมา
#SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)